СОФБИОЛАЙФ \ Раздели \ Тестове и реактиви за клинична лаборатория

ВЪТРЕШНО-ЛАБОРАТОРЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ

ВЪТРЕШНО-ЛАБОРАТОРЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ


Assayed Control Serum Level I

Assayed Control Serum Level II

Assayed Control Serum Human Level I

Assayed Control Serum Human Level II

Lipid Control Serum Level I

Lipid Control Serum Level II

Control Urine

CK-MB Control Serum

Protein Control Serum Level I

Protein Control Serum Level II

Rheumatoid Control Serum Level I

Rheumatoid Control Serum Level II

Hemoglobin A1c Normal

Hemoglobin A1c Elevated

Hemoglobin A2 Normal

Hemoglobin A2 Elevated

 


назад
Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
www.sofbiolife.com, 2013 - 2020