СОФБИОЛАЙФ \ Раздели \ Експресна диагностика

СКРИНИНГОВ ТЕСТ ЗА АЛКОХОЛ

СКРИНИНГОВ ТЕСТ ЗА АЛКОХОЛ

Принцип на действие:
Тестът за алкохол в дъха е бърз метод за откриване наличието на алкохол в издишания въздух и отчитане на относителната концентрация на алкохол в кръвта над 0,05 %. Тестът не е предназначен да бъде единствен източник на информация при вземане на решение дали да се шофира или да се извършват други опасни дейности. Тестът се основава на химична цветна реакция. При наличие на алкохол в издишания въздух, той взаимодейства с химично обработени кристали и това води до промяна в оцветяването. Тази промяна е пропорционална на относителната концентрация на алкохол в кръвта.

Основни характеристики:

  • Детекторът съдържа силикагел, неорганична киселина, калиев дихромат и други съставки.
  • Лесен за употреба – преди да се отвори и използва детекторът, опаковката се оставя да достигне стайна температура; детекторът се хваща в средата с двете ръце, стиска се силно, за да се счупи вътрешната стъклена тръбичка, съдържаща жълти кристали; детекторът се държи в средата хоризонтално, поема се дълбоко въздух и се издишва силно и без прекъсване в мундщука в продължение на 12 секунди; детекторът се разклаща леко, за да се разпределят кристалите в тест-прозорчето.
  • Резултат до 2 минути.
  • Опаковката съдържа 2 теста, в индивидуално запечатани торбички.
  •  Тестът е много чувствителен и може да отчете алкохолни пари във въздуха. За да се осигурят точни резултати, тестът трябва да се провежда на място, където няма алкохолни изпарения.
  •  Тестът има СЕ марка.


назад
Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
www.sofbiolife.com, 2013