СОФБИОЛАЙФ \ Раздели \ Апарат за кръвно налягане

DUO MAX

DUO MAX

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР И КРЪВНО НАЛЯГАНЕ „DUO MAX“ - HMF-100

Характеристика на продукта : Системата за измерване на кръвно налягане и захар в кръвта „Дуо Макс“е апарат за измерване на кръвно налягане, който се поставя на китката и максимализира точността на отчитането на кръвното налягане, използвайки метода на осцилометричното измерване, като измерва и кръвната глюкоза, използвайки електрохимичния метод.

Спецификации

І част - кръвно налягане

Метод на измерването

Осцилометричен
метод

Измервателни граници

20~300 mmHg /налягане/

20~199 / мин /пулс/

Точност

± 3 mmHg /налягане/

± 5 % /пулс/

Бързо освобождаване на въздуха

Соленоидна клапа

Постоянно освобождаване на въздуха

Памет

180 резултата с време и дата

 

ІІ част – кръвна глюкоза

Граници
на измерване

1.1 ~ 33.3 mmol/l /20~600 mg/dl/

Измервателна
единица

mmol/l или mg/dl/

Обем на
пробата

1 µl/ микролитър/

Време за
измерване

5 секунди

Вид проба

Капилярна цяла кръв

Хематокрит

20~ 60%

Калибриране

Еквивалентно на плазма

Метод на

измерване

Електрохимичен

Памет

270 резултата с време и дата

 

ІІІ част – Обща част

Име и модел

HuBDIC HMF-100 DUO MAX Апарат за измерване на кръвно налягане и глюкоза

Система на
дисплея

Цифров дисплей LCD 17 знака /систолично, диастолично, пулс, глюкоза, дата и час/

Захранване

2 батерии – алкални LR03 /ААА/

Изключване

Автоматично след 1 минута

Размер

64 мм х 84 мм х 31 мм

Живот на
батериите

Приблизително 200 измервания /кръвно налягане/

Приблизително 1000 измервания /кръвна глюкоза/

Работна
температура

+10° С до +40° С, по-малко от 85% относителна влажност

Тегло

Приблизително 163 грама /вкл. 2 батерии/

Стандарт

EN 60601-1, EN 1060-1, EN 1060-3, EN61010 -1, EN 60601-1-2 , EN 61326

ІV част – Условия на околната среда – транспортиране и съхранение

Температура

+2° С до +30° С/ лентички/

- 20° С до +60° С /апарат/

Влажност

По-малко от 90 % относителна влажност/лентички/

По-малко от 85 % относителна влажност/апарат/

Надморска
височина

Под 2500 м /700 hpa до 1060 hpa/

 

Стартовият комплект ДУО МАКС съдържа:

Основно тяло - гривна и глюкомер; чек – стрип ; 10 тестленти; 10 броя, стерилизирани с гама-лъчи, игли за убождане на пръста; автоланцет, работещ с иглите; кожен портфейл за съхраняване и пренасяне на системата; 2 алкални батерии/ААА/; оригинална инструкция за работа с превод на български език; гаранционна карта.


назад
Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
www.sofbiolife.com, 2013