СОФБИОЛАЙФ \ Раздели \ Термометри

ДИГИТАЛЕН ИНФРАЧЕРВЕН УШЕН ТЕРМОМЕТЪР ТHERMO BUDDY - 100

ДИГИТАЛЕН ИНФРАЧЕРВЕН УШЕН ТЕРМОМЕТЪР ТHERMO BUDDY - 100

Характеристика на продукта: Инфрачервеният ушен термометър измерва телесната температура на базата на инфрачервените вълни, генерирани от тъпанчето на ухото и кожата, която го покрива. Термометърът представлява тяло с датчик под ъгъл спрямо него. Върху тялото са разположени бутони и течнокристален дисплей. Термометърът извършва 12 измервания в секунда и на дисплея се извежда стойността на най-високата измерена температура.

Технически характеристики и предимства :
Размери – 160 мм х 41 мм х 30 мм
Памет – последните осем измервания на температурата.
Време на измерване – 3 - 5 сек.
Захранване : от батерия CR-2032/3 V/
Обхват на измерване- от 0˚ С до 100˚С

Работни условия :
• температура – от 16 ˚С до 40 ˚ С
• относителна влажност на въздуха – не повече от 95 %
Запазване на мощността – изключване след 30 сек.
Максимални грешки-
• ± 0,2 ˚ С в обхвата от 32˚ С до 42,2 ˚С
• ± 1,0 ˚ С в обхвата от 0˚ С до 31,9 ˚С
• ± 1,0 ˚ С в обхвата от 42,3˚ С до 100 ˚С

Провеждане на измерването:
1. Пластмасовият филтър се поставя винаги, за да бъде измерването коректно.
2. Натиснете mem бутона .
3. На дисплея се появяват всички символи.
4. Когато на дисплея се появи символът – , термометърът е готов за работа.
5. Внимателно хванете ушната мида, за да се отвори ушният канал, и поставете наконечника в основата му. Натиснете измерващия бутон, който се намира от горната страна на термометъра. За да се чува музика по време на измерването, натиснете бутон melody.
6. Кратък звуков сигнал сигнализира, че измерването е приключило.
7. Извадете термометъра от ушния канал. Измерената температура се отчита на дисплея.
8. При всеки нов пациент сменяйте филтъра.
9. Ново измерване е възможно, когато на дисплея се появи.


назад
Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
www.sofbiolife.com, 2013