СОФБИОЛАЙФ \ Раздели \ Тестове и реактиви за клинична лаборатория

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ - Произход Великобритания

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ - Произход Великобритания

БЪРЗИ ТЕСТОВЕ - Произход Великобритания

 

Каталожен номер

Търговско наименование

Описание

Брой тестове за кит

 

1

HIV-110021

Core HIV 1&2

Бърз тест за откриване на антитела на HIV в серум, плазма и пълна

25

 

2

HIV1-110022

Immunoflow HIV1-HIV2

Бърз тест за откриване и диференциация  на антитела на HIV срещу HIV 1 и HIV 2 в серум и плазма

25

 

3

HIV-110023

Immunoflow HIV1 – HIV2 (WB)

Бърз тест за откриване и диференциация на антитела срущу HIV 1 и HIV 2 в серум, плазма и пълна кръв

25

 

4

CC-102030

Core Combo (HCV, HBsAg, HCV)

Бърз тест за откриване и незабавна диферениация на  HIV – HbsAg и HCV в серум, плазма и пълна кръв

25

 

5

HCV-130022

Core HCV

Бърз тест за откриване на антитела на Хепатит С в серум, плазма и пълна кръв

25

 

6

HCV-12025

Immunoflow HCV

Бърз тест за откриване на антитела срещу Хепатит С в серум

25

 

7

HBsAg-150020

Core HBsAg WB

Бърз тест за откриване на Хепатит В повърхностен антиген в серум, плазма и пълна кръв

25

 

8

SYP-170020

Core Syphilis

Бърз тест за откриване на Сифилис в серум, плазма и пълна кръв

25

 

9

MAL-190020

Core Malaria Pf

Бърз тест за откриване на Plasmodium Falciparum (Pf) в пълна кръв

25

 

10

MAL-190024

Core Malareia Pan Pf

Бърз тест за откриване и диференциране на всички видове Plasmodium Falciparum (Pf) в пълна кръв

25

 

11

MAL-190022

Core Malaria Pv Pf

Бърз тест за откриване и диференциране на всички видове Plasmodium Falciparum (Pf)  и Vivax (Pv) в пълна кръв

25

 

12

MAL-190026

Core Malaria Pan Pv Pf

Бърз тест за откриване и диференциране на всички видове Malaria (Pan), Plasmodium Falciparum (Pf) и Plasmodium Vivax (Pv) в пълна кръв

25

 

13

DEN-140002

Core Dengue

Бърз тест за откриване и диференциране на Dengue  IgM и  IgG (Pf) в серум, плазма и пълна кръв – изисква минимално количество проба

25

 

14

TB-160002

Core Tuberculosis

Бърз тест за откриване на Туберкулоза в серум, плазма и пълна кръв

25

 

15

LP-190002

Core Leptospirosis

Бърз тест за откриване на Leptospirosis в серум, плазма и пълна кръв

25

 

16

TR-170002

Core Troponin I

Бърз тест за откриване на Troponin I в серум, плазма и пълна кръв

25

 

17

TYP-180002

Core Salmonella Thyphoid

Бърз тест за откриване на Salmonela Thyphoid в серум, плазма и пълна кръв

25

 

18

PSA-71006

Core PSA

Бърз тест за откриване на Простат Спецефичен Антиген в серум, плазма и пълна кръв – изисква се минимално количество проба

25

 

19

HCG-210020

HCG Beta Clear Device

Бърз тест за откриване на HCG в урина и серум (апарат)

 

 


назад
Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.
www.sofbiolife.com, 2013 - 2020